2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu v Detve CESTA POZNANIA. Tento príspevok Vás nestojí nič, pretože daň by ste inak odviedli…

Read More

Testovanie 9

Dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční  celoslovenské testovanie deviatakov v učebniach fyziky a chémie, 5.B, 6.A a PC 4. Harmonogram testovania: Matematika 8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH 8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 8.20 – 9.20 h (60 minút) –…

Read More

Svet divadelných bábok

V posledných mesiacoch vynaložili žiaci 5. ročníkov veľké úsilie pri tvorbe divadelných maňušiek. Pri ich vznikaní využili svoju iniciatívu, nápaditosť i tvorivosť. Na hodinách technickej výchovy sa naučili nielen to, ako vystrihnúť z látky šaty, ale i ako šikovne pracovať s ihlou a niťou. Strihali, šili, priliepali, používali rôznorodé materiály. V ďalšej fáze dostali neznáme bábky svoje meno a identitu, ktorú žiaci využili…

Read More

Deň plný výstav

Dňa 15.3.2018 sme zažili deň plný výstav a dobrodružstiev. Vycestovali sme do Košíc, aby sme nabrali motiváciu a inšpiráciu do ďalších dní v škole. Veď práve zážitky skutočného sveta nám prinášajú nový pohľad na svet okolo nás a rozširujú obzor nielen nám, ale aj našim deťom . Košice nás síce  privítali daždivým počasím, no nás to neodradilo. Košický Kulturpark…

Read More

OZNAM

Vážení rodičia a návštevníci školy! Z dôvodu zložitej dopravnej situácie pred školou v čase ranného príchodu detí na vyučovanie (cca. 7:00 – 7:45 hod) a vzniku viacerých kolízií s autami pred školou, v záujme bezpečnosti prichádzajúcich detí, Vás chceme požiadať, aby ste ráno nevchádzali do ulice pred školou a pomohli tak predísť prípadnej vážnejšej kolízii. Rešpektovanie zákazu vjazdu do školského areálu považujeme…

Read More

Krst knihy

Dňa 29. januára 2018 sa počas hodiny výtvarnej výchovy uskutočnil slávnostný krst knihy: Príbeh môjho mena. Krst bol ukončením niekoľkomesačného projektu, ktorý niesol rovnaký názov ako kniha. Žiaci 6. B triedy zažili na hodinách NAV, ETV a VYV viaceré aktivity, ktorých výsledným produktom sa stala nádherná autorská kniha. Deti počas projektu zisťovali pôvod svojich mien,…

Read More