Zápis žiakov do 1. ročníka.

Elektronická prihláška Vážení rodičia, vyplňte prosím elektronickú prihlášku Vášho dieťaťa najneskôr do 16. apríla 2020. V prípade technických problémov, alebo ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, kontaktujte nás mailom na: skola@zsthurzu.sk alebo telefonicky na 0911 296 722. Vytlačenú a podpísanú prihlášku doneste do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania. Prihlášku nájdete na stránke https://zsthurzu.edupage.org/register/…

Read More

Videá k prevencii pre naše deti

    AKO SA SPRÁVNE NOSÍ RÚŠKA AKO SA SPRÁVNE NOSÍ RÚŠKO 😷Aby nás rúško dobre chránilo, musíme dodržiavať aj správne zásady, ako si ho založiť a aj nosiť. Nie je to až také ťažké. Zvládli to aj kamaráti Peťko a Danko👦🧒. Inštruktáž im robila naša skvelá anesteziologička MUDr. Barbora Nedomová PhD., pozn. : Chlapci…

Read More

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia! Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu škola prerušuje vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Počas tohto obdobia nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub. Žiaci sú z obedov odhlásení automaticky. Jednotlliví vyučujúci zadajú žiakom úlohy pre samoštúdium alebo budú komunikovať so žiakmi elektronicky…

Read More

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu v Detve CESTA POZNANIA. Tento príspevok Vás nestojí nič, pretože daň by ste inak odviedli…

Read More

Projekt Základy podnikania

Vďaka spoločnosti JA Slovensko sme na našej škole mohli byť súčasťou projektu Základy Podnikania. Projekt bol určený pre žiakov piateho a šiesteho ročníka. Od spoločnosti nám boli pridelení konzultanti – bývalí žiaci našej školy Marek Strelec a Denisa Šulcová.  S ich dovolením  by sme ich chceli citovať: „Na začiatku projektu sme nevedeli do čoho ideme a vstúpili sme do…

Read More

Súťaž Fotokoláže

Pre zapojenie sa do súťaže stačí: spraviť koláž 4 fotografii s florbalovou tématikou z prostredia vašej školy a odoslať na e-mail obchod@florbal4u.com umiestniť na oficiálnu webovú stránku školy oznam pre žiakov spolu s odkazom na podstránku súťaže (https://www.florbal4u.com/sutaz-pre-zakladne-skoly) OZNAM: Naša škola sa zapojila do súťaže FLORBALOVÉ VÝTVORY. Vytvorili sme fotokoláže prezentujúce náš „florbalový svet“. DRŽTE…

Read More

Detva má talent

Súkromné centrum voľného času  Detva  v spolupráci  s DK  A. Sládkoviča, ZŠ a Mestom Detva  uskutočnilo dňa 5.12.2019 v DK A. Sládkoviča v Detve kultúrne podujatie  pod názvom: „Detva má talent.“ Na podujatí sa predstavili detské talenty v 3 rôznych kategóriách : spev, tanec  a hra na hudobný nástroj. Ich výkony hodnotila odborná porota. Žiaci súťažili v 2 kategóriách : 1 stupeň…

Read More