Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva je možné od 11.1. do 15.1. prevádzkovať školský klub pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Prevádzka školského klubu je plánovaná v čase od 7.00 h do 16.00 h za podmienky, že rodič sa preukáže výsledkom…

Read More

Noemova archa 2020/21

Milí žiaci a rodičia ! Na našej škole sa stal každoročnou tradíciou projekt: Noemova archa. Tento projekt končí výstavou, v ktorej sa vyhodnotí a vyberie najzaujímavejšia „Noemova archa“ spoločným hlasovaním.Tešíme sa na spoločnú radosť z práce našich štvrtákov a ďakujeme. Foto

Read More