Ponuka prímestských táborov – leto 2020

Súkromné centrum voľného času Majačik ponúka Prímestské tábory   Tuláčik I od 6.7. do 10.7. 2020 Tuláčik II od 13.7. do 17.7.2020 Odchod : každý deň o 8:00 a príchod o 16:00 ZŠ J.J. Thurzu   PROGRAM PONDELOK Krupina Vartovka, Múzeum Svätý Anton – expozícia poľovníctvo malý okruh Banská Štiavnica-, prehliadka mesta, Terra permonia Krištálový kameňolom UTOROK Hrad…

Read More

Pokyny k prevádzke základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne do konca školského roku a pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v súvislosti s otvorením školy od 1.6.2020

Každý žiak musí priniesť pri nástupe do školy od 1.6.2020 vypísané vyhlásenie RODIčOV. STIAHNITE TU Pokyny k prevádzke základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne do konca školského roku a pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v súvislosti s otvorením školy od 1.6.2020: Prevádzka školy bude zabezpečená v čase od 7.00 h do 16.00 h nasledovne: Ranný filter…

Read More

Klasifikácia predmetov v druhom polroku 2019/2020

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20. apríla 2020, po prerokovaní pedagogickou radou školy riaditeľ rozhodol o neklasifikovaní všetkých vyučovacích predmetov v druhom polroku školského roku 2019/2020. Podmienky na hodnotenie práce žiakov v čase mimoriadnej situácie v škole neumožňujú naplniť ciele…

Read More

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu v Detve CESTA POZNANIA. Tento príspevok Vás nestojí nič, pretože daň by ste inak odviedli…

Read More

Zápis žiakov do 1. ročníka.

Elektronická prihláška Vážení rodičia, vyplňte prosím elektronickú prihlášku Vášho dieťaťa najneskôr do 16. apríla 2020. V prípade technických problémov, alebo ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, kontaktujte nás mailom na: skola@zsthurzu.sk alebo telefonicky na 0911 296 722. Vytlačenú a podpísanú prihlášku doneste do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania. Prihlášku nájdete na stránke https://zsthurzu.edupage.org/register/…

Read More

Videá k prevencii pre naše deti

    AKO SA SPRÁVNE NOSÍ RÚŠKA AKO SA SPRÁVNE NOSÍ RÚŠKO 😷Aby nás rúško dobre chránilo, musíme dodržiavať aj správne zásady, ako si ho založiť a aj nosiť. Nie je to až také ťažké. Zvládli to aj kamaráti Peťko a Danko👦🧒. Inštruktáž im robila naša skvelá anesteziologička MUDr. Barbora Nedomová PhD., pozn. : Chlapci…

Read More

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia! Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu škola prerušuje vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Počas tohto obdobia nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub. Žiaci sú z obedov odhlásení automaticky. Jednotlliví vyučujúci zadajú žiakom úlohy pre samoštúdium alebo budú komunikovať so žiakmi elektronicky…

Read More

Projekt Základy podnikania

Vďaka spoločnosti JA Slovensko sme na našej škole mohli byť súčasťou projektu Základy Podnikania. Projekt bol určený pre žiakov piateho a šiesteho ročníka. Od spoločnosti nám boli pridelení konzultanti – bývalí žiaci našej školy Marek Strelec a Denisa Šulcová.  S ich dovolením  by sme ich chceli citovať: „Na začiatku projektu sme nevedeli do čoho ideme a vstúpili sme do…

Read More