Tradícia Svätej Lucie

Dňa 13. decembra 2017 sme si v škole pripomenuli tradíciu Svätej Lucie. Dievčatá prezlečené za biele Lucie s husími perami vítali prichádzajúcich pri vstupe do školy. Piataci zas pekným vinšom oslovovali rodičov a srdečne im rozdávali vianočné pozdravy. Všetky vianočné pozdravy vyrobili naše úžasné deti na hodine výtvarnej výchovy. Spoločnými silami sa im podarilo vytvoriť…

Read More

Mikuláš

Dnešný Mikulášsky deň sme začali sladkým privítaním už pri vchode do školy. Čarovní anjeli, dobrý Mikuláš a veselí čerti porozdávali balíčky do všetkých tried a spríjemnili deň aj v Domove dôchodcov aj Domove sociálnych služieb v Piešti. Radi by sme týmto poďakovali našim šikovným deviatakom, ktorí pre nich napiekli vianočné medovníčky a odvážnym piatačkam, ktoré…

Read More

Testovanie 5

Dňa 22.11.2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka v triedach 8.B, 5.B, 6.A a PC 4 (1. poschodie). Povolenou pomôckou pre žiakov je iba modré pero (nie atramentové alebo gélové). Po skončení testovania žiaci pokračujú v riadnom vyučovaní podľa rozvrhu.  Časový harmonogram: Matematika 8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH 8.10 –…

Read More

Noc odvahy v škole

Tohto roku viac ako 70 odvážnych detí prežilo noc v škole. Skúškou odvahy bolo pre nich prechádzať sa po chodbách školy iba s baterkou v ruke a riešiť dané úlohy. Všetkým sa podarilo prekonať strach a obavy a prežiť zaujímavú noc so svojimi kamarátmi.

Read More