1.A
Mgr. Lenka
Chamulová

1.B
Mgr. Anna
Halajová

 

2.A
Mgr. Zdenka
Výbošťoková

   

2.B
Mgr. Jana
Stančíková

   

 3.B
Mgr. Monika
Chamutiová

   

 3.C
Mgr. Viera
Garajová

   

4.A
Mgr. Karin
Hanesová

 

  4.B
Mgr. Erika
Melicherčíková

 

4.C
Mgr. Silvia
Horníková

 5.A
Mgr. Silvie
Kamenská

   

5.B
Mgr. Gabriela
Kuklišová

   

6.A
Mgr. Jana
Kuzárová

   

 6.B
Ing. Renata
Juríková, PhD.

   

7.A
Mgr. Katarína
Budáčová

   

 7.B
Mgr. Lenka
Wilimová

 

 8.A
Mgr. Viera
Jaloviarová

 

 8.B
Ing. Eva
Ludvighová

   

 9.A
Mgr. Monika
Paľková, PhD.

   

9.B
Mgr. Eva
Ostrihoňová