1.A
Mgr. KARIN
HANESOVÁ

1.B
Mgr. Erika
MELICHERČÍKOVÁ

2.A
Mgr. Lenka
Chamulová

2.B
Mgr. Anna
Halajová

3.A
Mgr. Zdenka
Výbošťoková

2.B
Mgr. Jana
Stančíková

4.B
Mgr. Monika
Chamutiová

4.C
Mgr. SILVIA
HORNÍKOVÁ

5.A
Mgr. ANNA
PODHOROVÁ

5.B
Mgr. VERONIKA
RUSSÓOVÁ

5.C
Mgr. Monika
Paľková, PhD.

6.A
Mgr. Silvie
Kamenská

6.B
Mgr. Gabriela
Kuklišová

7.A
Mgr. Jana
Kuzárová

7.B
Ing. Renata
Juríková, PhD.

8.A
Mgr. Katarína
Budáčová

8.B
Mgr. Lenka
Wilimová

9.A
Mgr. Viera
Jaloviarová

9.B
Ing. Eva
Ludvighová