Zloženie Rady školy pri ZŠ J.J.Thurzu v Detve v období rokov 2016 – 2020

Lucia Vágnerová – predseda (zástupca rodičov)
Jana Kovačičová – podpredseda (zástupca pedagogických zamestnancov)
Magdaléna Krnáčová (zástupca rodičov)
Ondrej Vrťo (delegovaný zástupca zriaďovateľa)
Eva Huboňová (delegovaný zástupca zriaďovateľa)
Ľubica Purdeková (zástupca rodičov)
Elena Krnáčová (zástupca nepedagogických zamestnancov)
Monika Paľková (zástupca pedagogických zamestnancov)
Oľga Vilhanová (delegovaný zástupca zriaďovateľa)
Zuzana Vrťová (delegovaný zástupca zriaďovateľa)
Marián Ruszó (zástupca rodičov)