Zloženie Rady školy pri ZŠ J.J.Thurzu v Detve v období rokov 2016 – 2020

Ľubomír Ugler – predseda (zástupca rodičov)
Jana Kovačičová – podpredseda (zástupca pedagogických zamestnancov)
Magdaléna Krnáčová (zástupca rodičov)
Katarína Masárová (delegovaný zástupca zriaďovateľa)
Stanislav Šichta (delegovaný zástupca zriaďovateľa)
Lucia Vágnerová (zástupca rodičov)
Elena Krnáčová (zástupca nepedagogických zamestnancov)
Monika Paľková (zástupca pedagogických zamestnancov)
Margita Gajdošová (delegovaný zástupca zriaďovateľa)
Juraj Bódi (delegovaný zástupca zriaďovateľa)
Marián Ruszó (zástupca rodičov)