Učme sa efektívne a s rešpektom

Vzdelávanie v 21. storočí je neľahké poslanie. Školy sa snažia reagovať na aktuálne potreby doby či spoločenské zmeny. Hľadajú ten správny koncept, prístup, ktorý pripraví ich žiakov na reálny život. Aj naša škola sa dlhodobo snaží napĺňať svoju víziu a vytvárať bezpečné a zmysluplné prostredie pre naše deti. Celý náš kolektív sa neustále vzdeláva, aby…

Read More

Veľká noc v našom meste

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Na ZŠ J. J. Thurzu  dňa 28. marca si žiaci pripomenuli blížiacu sa Veľkú noc maľovaním a zdobením vajíčok. Zdobenie vajíčok bolo a pre niektorých ľudí dodnes je, organickou súčasťou jarného zvykoslovia. Kraslice boli hlboko zakotvené…

Read More

Prednáška

Dňa 20. 3. 2018 sa v našej škole uskutočnila prednáška „Ukážky prvej pomoci“, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž. Žiaci  videli názorné ukážky prvej pomoci pri rôznych úrazoch ako sú zlomeniny, krvácanie, popáleniny, bezvedomie, šok, zástava dýchania.

Read More

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu v Detve CESTA POZNANIA. Tento príspevok Vás nestojí nič, pretože daň by ste inak odviedli…

Read More

Testovanie 9

Dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční  celoslovenské testovanie deviatakov v učebniach fyziky a chémie, 5.B, 6.A a PC 4. Harmonogram testovania: Matematika 8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH 8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 8.20 – 9.20 h (60 minút) –…

Read More

Svet divadelných bábok

V posledných mesiacoch vynaložili žiaci 5. ročníkov veľké úsilie pri tvorbe divadelných maňušiek. Pri ich vznikaní využili svoju iniciatívu, nápaditosť i tvorivosť. Na hodinách technickej výchovy sa naučili nielen to, ako vystrihnúť z látky šaty, ale i ako šikovne pracovať s ihlou a niťou. Strihali, šili, priliepali, používali rôznorodé materiály. V ďalšej fáze dostali neznáme bábky svoje meno a identitu, ktorú žiaci využili…

Read More

Deň plný výstav

Dňa 15.3.2018 sme zažili deň plný výstav a dobrodružstiev. Vycestovali sme do Košíc, aby sme nabrali motiváciu a inšpiráciu do ďalších dní v škole. Veď práve zážitky skutočného sveta nám prinášajú nový pohľad na svet okolo nás a rozširujú obzor nielen nám, ale aj našim deťom . Košice nás síce  privítali daždivým počasím, no nás to neodradilo. Košický Kulturpark…

Read More

Krst knihy

Dňa 29. januára 2018 sa počas hodiny výtvarnej výchovy uskutočnil slávnostný krst knihy: Príbeh môjho mena. Krst bol ukončením niekoľkomesačného projektu, ktorý niesol rovnaký názov ako kniha. Žiaci 6. B triedy zažili na hodinách NAV, ETV a VYV viaceré aktivity, ktorých výsledným produktom sa stala nádherná autorská kniha. Deti počas projektu zisťovali pôvod svojich mien,…

Read More