OZNAM

Vážení rodičia a návštevníci školy! Z dôvodu zložitej dopravnej situácie pred školou v čase ranného príchodu detí na vyučovanie (cca. 7:00 – 7:45 hod) a vzniku viacerých kolízií s autami pred školou, v záujme bezpečnosti prichádzajúcich detí, Vás chceme požiadať, aby ste ráno nevchádzali do ulice pred školou a pomohli tak predísť prípadnej vážnejšej kolízii. Rešpektovanie zákazu vjazdu do školského areálu považujeme…

Read More

Krst knihy

Dňa 29. januára 2018 sa počas hodiny výtvarnej výchovy uskutočnil slávnostný krst knihy: Príbeh môjho mena. Krst bol ukončením niekoľkomesačného projektu, ktorý niesol rovnaký názov ako kniha. Žiaci 6. B triedy zažili na hodinách NAV, ETV a VYV viaceré aktivity, ktorých výsledným produktom sa stala nádherná autorská kniha. Deti počas projektu zisťovali pôvod svojich mien,…

Read More

Tradícia Svätej Lucie

Dňa 13. decembra 2017 sme si v škole pripomenuli tradíciu Svätej Lucie. Dievčatá prezlečené za biele Lucie s husími perami vítali prichádzajúcich pri vstupe do školy. Piataci zas pekným vinšom oslovovali rodičov a srdečne im rozdávali vianočné pozdravy. Všetky vianočné pozdravy vyrobili naše úžasné deti na hodine výtvarnej výchovy. Spoločnými silami sa im podarilo vytvoriť…

Read More