Mikuláš

Dnešný Mikulášsky deň sme začali sladkým privítaním už pri vchode do školy. Čarovní anjeli, dobrý Mikuláš a veselí čerti porozdávali balíčky do všetkých tried a spríjemnili deň aj v Domove dôchodcov aj Domove sociálnych služieb v Piešti. Radi by sme týmto poďakovali našim šikovným deviatakom, ktorí pre nich napiekli vianočné medovníčky a odvážnym piatačkam, ktoré…

Read More

Testovanie 5

Dňa 22.11.2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka v triedach 8.B, 5.B, 6.A a PC 4 (1. poschodie). Povolenou pomôckou pre žiakov je iba modré pero (nie atramentové alebo gélové). Po skončení testovania žiaci pokračujú v riadnom vyučovaní podľa rozvrhu.  Časový harmonogram: Matematika 8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH 8.10 –…

Read More

Noc odvahy v škole

Tohto roku viac ako 70 odvážnych detí prežilo noc v škole. Skúškou odvahy bolo pre nich prechádzať sa po chodbách školy iba s baterkou v ruke a riešiť dané úlohy. Všetkým sa podarilo prekonať strach a obavy a prežiť zaujímavú noc so svojimi kamarátmi.

Read More

BODY THE EXHIBITION

Dňa 23. 10. 2017 sme sa (šiestaci a siedmaci) vybrali do Bratislavy na výstavu Body the Exhibition. Náladu nám nepokazilo ani nepriaznivé počasie a hustá pondeľňajšia premávka, pretože chuť odhaľovať tajomstvá ľudského tela bola silnejšia. Na ploche približne 2000 m² sme mohli vidieť stovky exponátov, ktorými nás sprevádzala študentka medicíny a ochotne odpovedala na naše zvedavé otázky.  Najsilnejším…

Read More

VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA

V dňoch 9. 10. – 13. 10. 2017 prebehol na škole zber papiera. Tentokrát sa nám podarilo prekročiť 8-tonovú hranicu. Najlepší zberači budú ocenení jednodňovým výletom. Ďakujeme všetkým, ktorým sa nelenilo a aj tým žiakom, ktorí aktívne pomáhali pani učiteľkám pri vážení. Výsledky triedy Výsledky jednotlivci

Read More