Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína dňa 2. septembra 2019 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019 (utorok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí dňa 31. januára 2020 (utorok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (pondelok) a končí sa 30. júna 2020 (piatok).

PRÁZDNINY:

 • Jesenné prázdniny sa začínajú 29. októbra 2019 (utorok) a končia sa 31. októbra 2019. Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).
 • Vianočné prázdniny sa začínajú 20. decembra 2019 (piatok) a končia sa 7. januára 2020. Vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda).
 • Polročné prázdniny sú 31. januára 2020 (piatok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok).
 • Jarné prázdniny sú v jednotlivých krajoch nasledovne:
   21. 2. – 28.2. 2020 Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
   28. 2. – 6. 3. 2020 Košický kraj, Prešovský kraj
   14. 2. – 21. 2. 2020 Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
 • Veľkonočné prázdniny sa začínajú 8. apríla 2020 (streda) a končia sa 14. apríla 2020. Vyučovanie sa začína 15. apríla 2020 (streda).
 • Letné prázdniny sa začínajú 30. júna 2020 a končia sa 31. augusta 2020. Vyučovanie v novom školskom roku 2020/2021 sa začne 2. septembra 2020 (streda).

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých ZŠ SR.
  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda). Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok).