Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína dňa 3. septembra 2018 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí dňa 31. januára 2019 (štvrtok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

PRÁZDNINY:

 • Jesenné prázdniny sa začínajú 31. októbra 2018 (streda) a končia sa 2. novembra 2018. Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018 (pondelok).
 • Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2018 (sobota) a končia sa 7. januára 2019. Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok).
 • Polročné prázdniny sú 1. februára 2019 (piatok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2019 (pondelok).
 • Jarné prázdniny sú v jednotlivých krajoch nasledovne:
   4. 3. – 8.3. 2019 Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
   18. 2. – 22. 2. 2019 Košický kraj, Prešovský kraj
   25. 2. – 1. 3. 2019 Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
 • Veľkonočné prázdniny sa začínajú 18. apríla 2019 (štvrtok) a končia sa 23. apríla 2019. Vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda).
 • Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2019 a končia sa 31. augusta 2019. Vyučovanie v novom školskom roku 2019/2020 sa začne 2. septembra 2019 (pondelok).