ŠKOLSKÝ ROK 2018-2019

Dňa 7. 12. sa uskutočnilo okresné kolo florbalu žiakov ZŠ kde sa naši žiači umiestnili na 2. mieste.


Dňa 28.11.2018 sa v DK A. Sládkoviča uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Veľmi úspešne nás reprezentovala, žiačka 8.B. triedy, Viktória Tomaszová, ktorá sa umiestnila na prvom mieste. Olympiáda prebiehala v dvoch častiach – písomnej a ústnej. Gratulejeme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole v Banskej Bystrici.


Dňa 7. 11. sa uskutočnilo okresné kolo florbalu žiačok ZŠ kde sa naše žiačky umiestnili na 1. mieste.


Dňa 24.10.2018 sa v DK A. Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA.V súťaži sme zožali veľký úspech. V prvej kategórii bola ocenená Barborka Baumannová zo 4.B,ktorá sa umiestnila na prvom mieste. V druhej kategórii získala druhé miesto Sára Malatincová z 5.A. Obom srdečne gratulujeme a Barborke držíme palce v krajskom kole.

 


ŠKOLSKÝ ROK 2017-2018

Dňa 17.4.2018 sa v DK A. Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. Úspešne nás reprezentovali v  kategórii šiestakov Nikola Paučová zo 6.B, ktorá získala 1. miesto a Matej Výbošťok zo 6.B, ktorý sa umiestnil na 2. mieste. V kategórii siedmakov uspeli tiež dvaja naši žiaci: 2. miesto vybojoval Michal Rapčan zo 7.A. triedy a 3. miesto Viktória  Tomaszová zo 7.B. Všetkým našim úspešným matematikom gratulujeme!


Dňa 20.4.2018 sa v DK A. Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Úspešne nás reprezentovali v prvej kategórii Naomi Azorová zo 4.A, ktorá získala 2. miesto a Barborka Malatincová z 5.B, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

Veľmi úspešnou reprezentantkou bola Emma Kucejová z 8.A, ktorá v druhej kategórii získala 1. miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme a držíme palce na krajskom kole vo Zvolene.


Dňa 12.4.2018 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovala žiačka  7.B triedy Viktória Tomaszová.  Po dvoch náročných testoch monotematickej,  teoretickej a praktickej časti, kde o umiestnenie rozhodovali jednobodové rozdiely,  obsadila Vika pekné 4. miesto. Vike gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.


Dňa 23.3.2018 v priestoroch ZŠ J.J. Thurzu Súkromné centrum voľného času usporiadalo pre žiakov ZŠ z regiónu Podpoľania okresné kolo chemickej olympiády. Z 10 ZŠ  z  okresu Detva prejavilo záujem o OK CHO 7 ZŠ o 2 viac ako minulý rok : 1. ZŠ Detva,  3. ZŠ Detva, ZŠ J.J. Thurzu, ZŠ Kriváň , ZŠ Krivec Hriňová, ZŠ Vígľaš a ZŠ s MŠ Školská Hriňová.

Traja úspešní riešitelia, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov budú svoju ZŠ a náš okres Detvu reprezentovať na KK CHO v BB, ktoré sa bude konať 26.4.2018. Postupujúci žiaci na krajské kolo chemickej olympiády za okres Detvu:

 1.miesto Peter Žiak / ZŠ J.Drdoša Vígľaš /
 2. miesto Anna Kristína Zsidóová  / ZŠ J. J. Thurzu /
 3. miesto Nela Farbáková / ZŠ Kukučínova Detva /


Pochvala patrí aj Romanovi Palúchovi a Laure Fulajtárovej, ktorí boli úspešní riešitelia.

 

 


Dňa 23.3.2018 sa v Krajskej knižnici Ľ.Štúra vo Zvolene uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťaže Detský literárny Zvolen, na ktorom boli ocenené aj práce žiačok našej školy – Veroniky Feriancovej z 5.B a Barbory Vilhančekovej zo 6.A. Blahoželáme!


Dňa 20.3.2018 sa v DK A. Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V súťaži sme boli úspešní. V próze nás reprezentovali Sára Malatincová, žiačka 4.A, ktorá v prvej kategórii získala tretie miesto a veľmi úspešná Barborka Malatincová z 5.B, ktorej sa podarilo v druhej kategórii získať prvé miesto. 

poézii v prvej kategórii získala 3. miesto Barborka Baumannová, žiačka 3.B triedy. Druhú kategóriu úspešne zastúpil žiak 6.A triedy Patrik Francisty 3. miestom. Všetkým srdečne gratulujeme a držíme palce v regionálnom kole.


V dňoch 13. – 14. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej Pytagoriády s nasledovnými výsledkami. Ďakujeme úspešným riešiteľom za vzornú reprezentáciu školy.


Dňa 15.2.2018 v DK A. Sládkoviča Súkromné CVČ Detva Majačik usporiadalo okresné kolo dejepisnej olympiády pre 30 žiakov z 8 ZŠ z regiónu Podpoľania. Najlepšie  sa darilo Zuzke Koštialovej , ktorá v kategórii E obsadila 3 miesto. Pochvala patrí aj Martinovi Výbohovi, ktorý bol úspešným riešiteľom v kategórii C  a Silvii Husárovej za 4. miesto v kategórii F.


Dňa 6.2.2018 v DK A. Sládkoviča Súkromné CVČ Detva Majačik usporiadalo okresné kolo geografickej olympiády pre 57 žiakov z 8 ZŠ z regiónu Podpoľania. Viktória Tomaszová z 1. miesta postupuje na krajské kolo a dňa 12.4.2018 v Banskej Bystrice bude reprezentovať našu školu a okres Detva. Držíme jej palce.


Dňa 26.1.2018 sa v DK A. Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. V súťaži sme boli úspešní. V prvej kategórii získala 2. miesto Barborka Baumannová, žiačka 3.B triedy. Druhú kategóriu reprezentovala Barborka Malatincová z 5.B, ktorá sa tiež umiestnila na 2. mieste. Tretiu kategóriu úspešne zastúpil žiak 6.A triedy Patrik Francisty 3. miestom. Všetkým srdečne gratulujeme.


Dňa 16. 1. 2018 sa konalo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naša žiačka, Lucia Prítulová, sa v kategórii 1B umiestnila na peknom 2. mieste. Blahoželáme!

 


Dňa 29.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Úspešne nás reprezentovala, žiačka 9.B. triedy, Simona Rusnáková, ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Olympiáda prebiehala v dvoch častiach – písomnej a ústnej.