ŠKOLSKÝ ROK 2018-2019

 

Naša škola má mnoho talentovaných žiakov. O to viac nás teší úspech tých najmenších. Prváčik, Jakub Kurák, z 1. A triedy získal v krajskom kole výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ krásne 2. miesto. Jakubko gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu reprezentáciu školy vo výtvarnom umení.

Dňa 9. 5. 2019 sa v koncertnej sieni ZUŠ v Detve uskutočnila vernisáž a vyhodnotenie výtvarnej súťaže: Matka. Jakub Kurák (1.A) získal 1. miesto v 2. kategórii a Terézia Krnáčová (6.B) sa stala laureátom celej súťaže. Víťazom gratulujeme.

Dňa 16.4.2019 sa v DK A. Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Úspešne nás reprezentovali v druhej kategórii Kristína Jančíková z 8.B, ktorá získala 2. miesto a veľmi úspešnou reprezentantkou bola Emma Kucejová z 9.A, ktorá získala 1. miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme a držíme palce na krajskom kole vo Zvolene.


Dňa 10.4.2019 sa v CVČ Domino vo Zvolene uskutočnilo regionálne kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.  V III. kategórii  v prednese poézie získala 3. miesto žiačka našej školy Emma Kucejová z 9.A . Blahoželáme!


Dňa 9. apríla sa v Kultúrnom centre A. Sládkoviča konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7 a Z8. V kategórii ôsmakov získala prvé miesto Ema Matrtajová z 8.B, v kategórii šiestakov sa umiestnil na treťom mieste Patrik Purdek zo 6. A. Blahoželáme úspešným riešiteľom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


Vo štvrtok  4. 4. 2019 sa na našej škole uskutočnil 9. ročník  súťaže v skoku do výšky Thurzova latka. Súťažilo 34 žiakov v 4 kategóriách ml. žiaci, žiačky a st. žiaci, žiačky. Súťaž nám pomohla vybrať reprezentantov našej školy na okresné kolo v atletike. Žiaci si dobre zasúťažili a všetci boli odmenení diplomami a sladkosťami. Veríme, že do 10. ročníka sa zapojí ešte viac detí. Kompletné výsledky za všetky kategórie nájdete tu.


V dňoch 26. a 27. marca sa konalo okresné kolo matematickej Pytagoríády. Zoznam úspešných riešiteľov nájdete tu.


Dňa 29.3.2019 sa v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťaže literárnej tvorby Detský literárny Zvolen. Na základe hodnotenia odbornej poroty bola ocenená aj práca žiačky našej školy Barbory Vilhančekovej zo 7.A. Blahoželáme!


Dňa 22.3.2019 SCVČ Majačik usporiadalo okresné kolo CHO na ZŠ J.J. Thurzu za účasti 7 ZŠ a 15 žiakov  – úspešných riešiteľov školských kôl z okresu Detva. V OK  sa zúčastnili žiaci týchto škôl : 1. ZŠ Detva,  3. ZŠ Detva, ZŠ J.J. Thurzu, ZŠ Kriváň a ZŠ Krivec Hriňová, ZŠ Vígľaš a ZŠ s MŠ Školská Hriňová. Našu školu reprezentovali traja študenti 9.ročníka. Podarilo sa nám obsadiť popredné priečky a dve žiačky nás budú reprezentovať na krajskom kole v Banskej Bystrici 26.4.2019. 1.miesto si vybojovala  Janka Sujová z 9.A , 2.miesto Emma Kucejová z 9.A a 4.miesto Sebastián Bršel z 9.A . Všetkým srdečne blahoželáme !


Dňa 20.3.2019 sa v DK A. Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V súťaži sme boli úspešní. V poézii v prvej kategórii získala 2. miesto Barborka Baumannová, žiačka 4.B triedy. Tretiu kategóriu úspešne zastúpila žiačka 9.A triedy Emma Kucejová 2. miestom. V próze nás reprezentovali Danielka Dadová, zo 4.B, ktorá v prvej kategórii získala 3. miesto a Sára Malatincová, žiačka 5.A, ktorá sa v druhej kategórii umiestnila na druhom mieste.  Všetkým srdečne gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.


Matematická olympiáda : Tobias Michálek1. miesto v okresnom kole.


Dňa 7.2.2019 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Našu školu reprezentovalo 7 žiakov v 3-och kategóriách. Najlepšie sa darilo Viktórii Tomaszovej z 8.B (2. miesto), Júlii Olejárovej zo 7.A (1. miesto) a Tobiasovi Michálekovi z 5.A (2. miesto). Gratulujeme. Úspešnými riešiteľmi boli Ema Matrtajová z 8.B a Andrej Kuric z 5.A. Postup na krajské kolo 11.4.2019 si vybojovali Vika a Julka. Dievčatám držíme palce. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy.


Dňa 14.2.2019 sa v Kultúrnom centre v Detve konalo Okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovalo sedem žiakov v štyroch kategóriách. V kategórii C to boli Matej Nosál – získal 3. miestoLucia Pritulová, ktorá skončila na 4. mieste. V kategórii D získala Zuzana Koštialová 3. miesto a bola úspešnou riešiteľkou. V kategórii E sme získali prvé miestoJúlia Olejárová a na druhom mieste skončil Viktor Vilhan, zároveň postúpili aj na krajské kolo. V kategórii F sme získali 4 miesto –Barbora Malatincová a na šiestom mieste skončila Tereza Krnáčová.


Dňa 25. 1. 2019 sa konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, kde v 2. kategórii obsadila Barbora Baumannová  (4. B) 1. miesto.


Dňa 16. 1. 2019 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Dve z našich štyroch dievčat boli úspešné a obsadili pekné miesta. Veronika Feriancová (6. B) v kategórii 1A skončila na 2. mieste, Ema Matrtajová (8. B) v kategórii 1B obsadila 3. miesto. Blahoželáme!

 Dňa 7. 12. sa uskutočnilo okresné kolo florbalu žiakov ZŠ kde sa naši žiači umiestnili na 2. mieste.


Dňa 28.11.2018 sa v DK A. Sládkoviča uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Veľmi úspešne nás reprezentovala, žiačka 8.B. triedy, Viktória Tomaszová, ktorá sa umiestnila na prvom mieste. Olympiáda prebiehala v dvoch častiach – písomnej a ústnej. Gratulejeme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole v Banskej Bystrici.


Dňa 7. 11. sa uskutočnilo okresné kolo florbalu žiačok ZŠ kde sa naše žiačky umiestnili na 1. mieste.


Dňa 24.10.2018 sa v DK A. Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA.V súťaži sme zožali veľký úspech. V prvej kategórii bola ocenená Barborka Baumannová zo 4.B,ktorá sa umiestnila na prvom mieste. V druhej kategórii získala druhé miesto Sára Malatincová z 5.A. Obom srdečne gratulujeme a Barborke držíme palce v krajskom kole.

 


ŠKOLSKÝ ROK 2017-2018