Základná škola začala svoju činnosť 1. 9. 1979. Od školského roku 2004/2005 škola nesie čestný názov Základná škola Júliusa Juraja Thurzu po detvianskom rodákovi a prvom slovenskom námornom kapitánovi.
Ako jediná škola v Detve a jedna z mála na Slovensku sme sa cez projekt Škola 21 rozhodli pod vedením odborných garantov T. Piovarčiovej, D. Halašovej s podporou Asociácie S. Kovalikovej nastúpiť na neľahkú cestu Riadenej zmeny, prostredníctvom ktorej sa snažíme zavádzať a rozvíjať životné zručnosti, aplikovať princípy vysoko efektívneho učenia založené na výskumoch mozgu a rešpektujúcej komunikácie, vytvárať bezpečné a obohatené prostredie, vzdelávať svojich zamestnancov v súčasných prístupoch.