EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Dňa 25. 9. 2020 sa žiaci 5. – 9. ročníka znova presvedčili, že učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely. Už dávno vieme, že ovládať iba angličinu nestačí. Cez pripravené aktivity, ktorými nás sprevádzali deviataci, sme si dokázali, že jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých.…

Read More

Ponuka prímestských táborov – leto 2020

Súkromné centrum voľného času Majačik ponúka Prímestské tábory   Tuláčik I od 6.7. do 10.7. 2020 Tuláčik II od 13.7. do 17.7.2020 Odchod : každý deň o 8:00 a príchod o 16:00 ZŠ J.J. Thurzu   PROGRAM PONDELOK Krupina Vartovka, Múzeum Svätý Anton – expozícia poľovníctvo malý okruh Banská Štiavnica-, prehliadka mesta, Terra permonia Krištálový kameňolom UTOROK Hrad…

Read More

Pokyny k prevádzke základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne do konca školského roku a pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v súvislosti s otvorením školy od 1.6.2020

Každý žiak musí priniesť pri nástupe do školy od 1.6.2020 vypísané vyhlásenie RODIčOV. STIAHNITE TU Pokyny k prevádzke základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne do konca školského roku a pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v súvislosti s otvorením školy od 1.6.2020: Prevádzka školy bude zabezpečená v čase od 7.00 h do 16.00 h nasledovne: Ranný filter…

Read More

Klasifikácia predmetov v druhom polroku 2019/2020

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20. apríla 2020, po prerokovaní pedagogickou radou školy riaditeľ rozhodol o neklasifikovaní všetkých vyučovacích predmetov v druhom polroku školského roku 2019/2020. Podmienky na hodnotenie práce žiakov v čase mimoriadnej situácie v škole neumožňujú naplniť ciele…

Read More