2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu v Detve CESTA POZNANIA. Tento príspevok Vás nestojí nič, pretože daň by ste inak odviedli…

Read More

Oznam

Vážení rodičia, vzhľadom k tomu, že sa v súčasnej situácií nastavujú a aktualizujú podmienky nástupu detí do škôl, Vás týmto žiadame, aby ste pravidelne sledovali portál Edupage, kde sú zasielané aktuálne informácie alebo hlasovacie ankety. Vedenie školy.

Read More

Zápis žiakov do 1. ročníka.

Elektronická prihláška Vážení rodičia, vyplňte prosím elektronickú prihlášku Vášho dieťaťa najneskôr do 12. apríla 2021. V prípade technických problémov, alebo ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, kontaktujte nás mailom na: skola@zsthurzu.sk alebo telefonicky na 0911 296 722. Prihlášku nájdete na stránke https://zsthurzu.edupage.org/register/

Read More

Noemova archa 2020/21

Milí žiaci a rodičia ! Na našej škole sa stal každoročnou tradíciou projekt: Noemova archa. Tento projekt končí výstavou, v ktorej sa vyhodnotí a vyberie najzaujímavejšia „Noemova archa“ spoločným hlasovaním.Tešíme sa na spoločnú radosť z práce našich štvrtákov a ďakujeme. Foto

Read More