EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Dňa 25. 9. 2020 sa žiaci 5. – 9. ročníka znova presvedčili, že učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely. Už dávno vieme, že ovládať iba angličinu nestačí. Cez pripravené aktivity, ktorými nás sprevádzali deviataci, sme si dokázali, že jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých.…

Read More

Detva má talent

Súkromné centrum voľného času  Detva  v spolupráci  s DK  A. Sládkoviča, ZŠ a Mestom Detva  uskutočnilo dňa 5.12.2019 v DK A. Sládkoviča v Detve kultúrne podujatie  pod názvom: „Detva má talent.“ Na podujatí sa predstavili detské talenty v 3 rôznych kategóriách : spev, tanec  a hra na hudobný nástroj. Ich výkony hodnotila odborná porota. Žiaci súťažili v 2 kategóriách : 1 stupeň…

Read More

Stretnutie s Lukášom Latinákom

18. november 2019 bol pre nás výnimočný. Privítali sme medzi nami azda „najokatejšieho“ člena hereckého súboru Divadla Astorka Korzo ´90 a  Teatra Tatra, Lukáša Latináka. Lukáš trpezlivo odpovedal na zvedavé otázky detí, spomínal na detstvo a školské časy, rozprával o práci aj rodine, pózoval a podpisoval, no predovšetkým zabával. Získal si nás svojou úprimnosťou a bezprostrednosťou a vďaka jeho „životným…

Read More

ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA NA NAŠEJ ŠKOLE

Od 17.10.2019 do 20.01.2020 prebieha v štyroch stretnutiach rovesnícka mediácia so 16 žiakmi školy, ktorí boli vybraní od 5. do 8. ročníka z každej triedy dvaja. Rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí a  realizovaná prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností so žiakmi na škole, vedená  lektormi…

Read More