Projekt Základy podnikania

Vďaka spoločnosti JA Slovensko sme na našej škole mohli byť súčasťou projektu Základy Podnikania. Projekt bol určený pre žiakov piateho a šiesteho ročníka. Od spoločnosti nám boli pridelení konzultanti – bývalí žiaci našej školy Marek Strelec a Denisa Šulcová.  S ich dovolením  by sme ich chceli citovať: „Na začiatku projektu sme nevedeli do čoho ideme a vstúpili sme do…

Read More

Detva má talent

Súkromné centrum voľného času  Detva  v spolupráci  s DK  A. Sládkoviča, ZŠ a Mestom Detva  uskutočnilo dňa 5.12.2019 v DK A. Sládkoviča v Detve kultúrne podujatie  pod názvom: „Detva má talent.“ Na podujatí sa predstavili detské talenty v 3 rôznych kategóriách : spev, tanec  a hra na hudobný nástroj. Ich výkony hodnotila odborná porota. Žiaci súťažili v 2 kategóriách : 1 stupeň…

Read More

Stretnutie s Lukášom Latinákom

18. november 2019 bol pre nás výnimočný. Privítali sme medzi nami azda „najokatejšieho“ člena hereckého súboru Divadla Astorka Korzo ´90 a  Teatra Tatra, Lukáša Latináka. Lukáš trpezlivo odpovedal na zvedavé otázky detí, spomínal na detstvo a školské časy, rozprával o práci aj rodine, pózoval a podpisoval, no predovšetkým zabával. Získal si nás svojou úprimnosťou a bezprostrednosťou a vďaka jeho „životným…

Read More

ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA NA NAŠEJ ŠKOLE

Od 17.10.2019 do 20.01.2020 prebieha v štyroch stretnutiach rovesnícka mediácia so 16 žiakmi školy, ktorí boli vybraní od 5. do 8. ročníka z každej triedy dvaja. Rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí a  realizovaná prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností so žiakmi na škole, vedená  lektormi…

Read More