EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Dňa 25. 9. 2020 sa žiaci 5. – 9. ročníka znova presvedčili, že učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely. Už dávno vieme, že ovládať iba angličinu nestačí. Cez pripravené aktivity, ktorými nás sprevádzali deviataci, sme si dokázali, že jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých.…

Read More