Príbeh hudby

Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS pripravil výnimočný projekt pre deti a mládež z celého Slovenska. Aj my sme sa stali jeho súčasťou. Hovoríme o koncerte „Príbeh hudby“, ktorý bol 26. októbra 2018 prostredníctvom RTVS streamovaný do základných škôl na celom Slovensku. Na koncerte sa popri chlapčenskom zbore predstavil aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu,…

Read More

Pasovanie prvákov

Dňa 17. 10. pribudlo do našej školskej rodiny 36 nových členov. Žiaci prvého ročníka zložili SĽUB PRVÁKA a pán riaditeľ ich pasoval za riadnych žiakov našej školy. Všetkým prvákom želáme, aby na našej škole s radosťou doplávali až do cieľa a získali veľa užitočných a potrebných vedomosťí.

Read More

Umenie zblízka

Dňa 27.8.2018 sme sa zúčastnili vernisáže v Galérii mesta Bratislava. Vernisáž bola ukončením 7. ročníka projektu Umenie zblízka do ktorého sme sa s deťmi zapojili. Z množstva 1400 výtvarných prác z celého Slovenska bolo vybratých 37 diel a 37 škôl, ktoré boli ocenené. Projekt nie je súťažne zameraný, ale snaží sa podporovať tvorivé myslenie a zručnosti mladých ľudí i vnímanie estetických hodnôt…

Read More

Poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov Rozsah poistenia Poistenie sa dojednáva pre prípad odcudzenia poistenej veci z miesta poistenia. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ nahradí aj náklady vynaložené poisteným na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti.  Miesto poistenia Miestom poistenia je budova školy a všetky miestnosti a priestranstvá na území SR, ktoré…

Read More

Exkurzia v Nitre

Dňa 23.5.2018 mali žiaci ôsmeho, siedmeho a šiesteho ročníka príležitosť spoznať nádherné slovenské mesto Nitra s jeho kresťanskými a kultúrnymi pamiatkami. Mali sme možnosť si vypočuť odborné informácie a prezrieť starobylú časť Nitry nazývanú „Hrad“, kde stredobodom bola prekrásna katedrála Sv. Emeráma a exkluzívne aj najstaršia Diecézna knižnica na Slovensku. Poobede sme ešte navštívili Poľnohospodárske múzeum Nitry, ktoré bolo…

Read More

Poďakovanie

Všetci si uvedomujeme, aké dôležité sú vzájomné vzťahy detí, to ako k sebe navzájom pristupujú. Rovnako dôležitá je i vďačnosť. Keď vieme byť vďační, môžeme i negatívnu skúsenosť vidieť ako šancu, nie prehru. A keď sa nám niečo nepodarí, nehľadáme vinu inde, vlastne nehľadáme vinníka. Život takto zmýšľajúceho človeka nadobúda úplne iný rozmer. Aj my…

Read More

Exkurzia Atlantis

Aj keď sme len druháci, vybrali sme sa na ďalekú exkurziu do Atlantisu v Leviciach. Cestu sme zvládli na výbornú so smiechom a spevom. A samotná exkurzia? Bola úplne perfektná! Technické hračky, fyzikálne zaujímavosti, bublinky, múmia, kopec srandy, smiechu a zábavy. Bolo to zábavné aj poučné. Krásny deň sme si užívali spoločne s 2. B a 2. C…

Read More

Exkurzia v bábkarskom múzeu

Dňa 26.4.2018 sme so žiakmi 5. ročníka navštívili Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň. Mali sme možnosť oboznámiť sa s históriou bábkového divadelníctva, priblížiť si a zaspomínať na hračky z minulosti v rámci expozícií História a súčasnosť bábkového divadelníctva a Hračky na Slovensku v 20. storočí. Súčasťou dňa stráveného na hrade Modrý Kameň boli aj tvorivé dielne, na ktorých…

Read More