Škola volá

Slávnostné otvorenie školského roka sa začína dňa 2. septembra 2019 (pondelok).  V tento deň sú žiaci v škole do 9:30 hod, v školskej jedálni sa nevarí, ale ŠKD funguje. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019 (utorok). Tešíme sa na vás.

Read More

Príbeh môjho mena

Aj v tomto školskom roku sme zrealizovali medzipredmetový projekt Príbeh môjho mena. Žiaci 8. ročníkov svoje aktivity ukončili zážitkovým krstom svojich kníh, pri príprave ktorého si rozvíjali hlavne životné zručnosti organizácie a plánovania. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Read More

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu v Detve CESTA POZNANIA. Tento príspevok Vás nestojí nič, pretože daň by ste inak odviedli…

Read More

Veľká noc

V kresťanských rodinách je Veľká noc mimoriadne posvätný a dôležitý sviatok. Hlavne jedlo je veľmi bohato pripravované, keďže na Zelený štvrtok sa končí obdobie 40 dňového pôstu. Veľký piatok sa trávi v kruhu rodiny. Na Veľkonočnú nedeľu ide celá rodina do kostola. V pondelok je sviatok všetkých mužov, ktorí celý deň cestujú po návštevách a…

Read More

Testovanie 9

Dňa 3. apríla 2019 sa uskutoční  celoslovenské testovanie deviatakov v učebniach biológie a fyziky – chémie s nasledovným harmonogramom:   Matematika 8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH 8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 8.20 – 9.50 h (90 minút) – TEST z MATEMATIKY…

Read More

Fenomény sveta

Záverom projektu FENOMÉNY SVETA bol workshop s názvom „NAČO NÁM JE KOMUNIKÁCIA“. Tohto workshopu sa zúčastnil aj známy youtuber Miroslav Bača, ktorý sa prišiel pozrieť na naše šikovné deti. Celý deň bol veľmi výnimočný a plný zážitkov. V rámci projektu sme vytvorili aj úžasnú komunikačnú stenu, ktorú v našej škole všetci obdivujú.   KOMUNIKAČNÁ STENA…

Read More