2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu v Detve CESTA POZNANIA. Tento príspevok Vás nestojí nič, pretože daň by ste inak odviedli…

Read More

Projekt Základy podnikania

Vďaka spoločnosti JA Slovensko sme na našej škole mohli byť súčasťou projektu Základy Podnikania. Projekt bol určený pre žiakov piateho a šiesteho ročníka. Od spoločnosti nám boli pridelení konzultanti – bývalí žiaci našej školy Marek Strelec a Denisa Šulcová.  S ich dovolením  by sme ich chceli citovať: „Na začiatku projektu sme nevedeli do čoho ideme a vstúpili sme do…

Read More

Súťaž Fotokoláže

Pre zapojenie sa do súťaže stačí: spraviť koláž 4 fotografii s florbalovou tématikou z prostredia vašej školy a odoslať na e-mail obchod@florbal4u.com umiestniť na oficiálnu webovú stránku školy oznam pre žiakov spolu s odkazom na podstránku súťaže (https://www.florbal4u.com/sutaz-pre-zakladne-skoly) OZNAM: Naša škola sa zapojila do súťaže FLORBALOVÉ VÝTVORY. Vytvorili sme fotokoláže prezentujúce náš „florbalový svet“. DRŽTE…

Read More

Detva má talent

Súkromné centrum voľného času  Detva  v spolupráci  s DK  A. Sládkoviča, ZŠ a Mestom Detva  uskutočnilo dňa 5.12.2019 v DK A. Sládkoviča v Detve kultúrne podujatie  pod názvom: „Detva má talent.“ Na podujatí sa predstavili detské talenty v 3 rôznych kategóriách : spev, tanec  a hra na hudobný nástroj. Ich výkony hodnotila odborná porota. Žiaci súťažili v 2 kategóriách : 1 stupeň…

Read More

Mikuláš

Dňa 6. decembra sme v mikulášskom oblečení privítali žiakov a zamestnancov našej školy. Potom sme navštívili Domov sociálnych služieb v Piešti a tiež Domov dôchodcov v Detve. Naším cieľom bolo spríjemniť tieto sviatočné dni aj týmto ľuďom. Veľmi sa nám to páčilo a bolo to milé. Aj v Domove sociálnych služieb, napriek ich handicapu boli…

Read More

Stretnutie s Lukášom Latinákom

18. november 2019 bol pre nás výnimočný. Privítali sme medzi nami azda „najokatejšieho“ člena hereckého súboru Divadla Astorka Korzo ´90 a  Teatra Tatra, Lukáša Latináka. Lukáš trpezlivo odpovedal na zvedavé otázky detí, spomínal na detstvo a školské časy, rozprával o práci aj rodine, pózoval a podpisoval, no predovšetkým zabával. Získal si nás svojou úprimnosťou a bezprostrednosťou a vďaka jeho „životným…

Read More

ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA NA NAŠEJ ŠKOLE

Od 17.10.2019 do 20.01.2020 prebieha v štyroch stretnutiach rovesnícka mediácia so 16 žiakmi školy, ktorí boli vybraní od 5. do 8. ročníka z každej triedy dvaja. Rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí a  realizovaná prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností so žiakmi na škole, vedená  lektormi…

Read More