Deň rodiny a Deň matiek

Dňa 15.5.2019 sme zrealizovali tematické ráno venované medzinárodnému DŇU RODINY. Vo viacerých triedach pokračovali vzdelávacie aktivity aj počas celého dňa. Pozrite si vydarené fotografie z tejto zmysluplnej akcie. Ďakujeme žiakom aj rodičom za spoluprácu. Deň rodiny   Deň matiek

Read More

Príbeh môjho mena

Aj v tomto školskom roku sme zrealizovali medzipredmetový projekt Príbeh môjho mena. Žiaci 8. ročníkov svoje aktivity ukončili zážitkovým krstom svojich kníh, pri príprave ktorého si rozvíjali hlavne životné zručnosti organizácie a plánovania. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Read More

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu v Detve CESTA POZNANIA. Tento príspevok Vás nestojí nič, pretože daň by ste inak odviedli…

Read More

Veľká noc

V kresťanských rodinách je Veľká noc mimoriadne posvätný a dôležitý sviatok. Hlavne jedlo je veľmi bohato pripravované, keďže na Zelený štvrtok sa končí obdobie 40 dňového pôstu. Veľký piatok sa trávi v kruhu rodiny. Na Veľkonočnú nedeľu ide celá rodina do kostola. V pondelok je sviatok všetkých mužov, ktorí celý deň cestujú po návštevách a…

Read More

Testovanie 9

Dňa 3. apríla 2019 sa uskutoční  celoslovenské testovanie deviatakov v učebniach biológie a fyziky – chémie s nasledovným harmonogramom:   Matematika 8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH 8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 8.20 – 9.50 h (90 minút) – TEST z MATEMATIKY…

Read More

Fenomény sveta

Záverom projektu FENOMÉNY SVETA bol workshop s názvom „NAČO NÁM JE KOMUNIKÁCIA“. Tohto workshopu sa zúčastnil aj známy youtuber Miroslav Bača, ktorý sa prišiel pozrieť na naše šikovné deti. Celý deň bol veľmi výnimočný a plný zážitkov. V rámci projektu sme vytvorili aj úžasnú komunikačnú stenu, ktorú v našej škole všetci obdivujú.   KOMUNIKAČNÁ STENA…

Read More

Žiaci si vyskúšajú zážitkové vyučovanie

Naša základná škola Júliusa Juraja Thurzu sa stala nedávno súčasťou inovatívneho vzdelávacieho projektu Expedícia Fenomény sveta. Budeme tak jedna z prvých škôl na Slovensku, ktorá začne využívať úplne nové vzdelávacie materiály určené na medzipredmetovú výučbu. Ide o profesionálne pripravené vzdelávacie materiály, ktoré sú zhotovené tak, aby ich učitelia mohli okamžite použiť v triede. O čo ide pri…

Read More