Mikuláš

Dňa 6. decembra sme v mikulášskom oblečení privítali žiakov a zamestnancov našej školy. Potom sme navštívili Domov sociálnych služieb v Piešti a tiež Domov dôchodcov v Detve. Naším cieľom bolo spríjemniť tieto sviatočné dni aj týmto ľuďom. Veľmi sa nám to páčilo a bolo to milé. Aj v Domove sociálnych služieb, napriek ich handicapu boli…

Read More

Stretnutie s Lukášom Latinákom

18. november 2019 bol pre nás výnimočný. Privítali sme medzi nami azda „najokatejšieho“ člena hereckého súboru Divadla Astorka Korzo ´90 a  Teatra Tatra, Lukáša Latináka. Lukáš trpezlivo odpovedal na zvedavé otázky detí, spomínal na detstvo a školské časy, rozprával o práci aj rodine, pózoval a podpisoval, no predovšetkým zabával. Získal si nás svojou úprimnosťou a bezprostrednosťou a vďaka jeho „životným…

Read More

ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA NA NAŠEJ ŠKOLE

Od 17.10.2019 do 20.01.2020 prebieha v štyroch stretnutiach rovesnícka mediácia so 16 žiakmi školy, ktorí boli vybraní od 5. do 8. ročníka z každej triedy dvaja. Rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí a  realizovaná prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností so žiakmi na škole, vedená  lektormi…

Read More

40. výročie školy

27. júna 2019 oslávila naša škola 40. výročie svojho založenia. Slávnostný program prebehol vo veľkej sále Domu A. Sládkoviča. Hudobno-slovná akadémia s tanečnými vstupmi a videoprojekciami mala názov Naša plavba. Keďže sme chceli 40. výročie osláviť v škole aj spoločne, deti vytvorili pre školu kreatívne darčeky s odkazmi. V príjemnej atmosfére ich s nadšením pootváral…

Read More

Beseda s vnučkou J.J Thurzu

14.októbra 2019 našu školu navštívila vnučka  J. J. Thurzu. Pani Fedora de Veth Thurzova veľmi autenticky priblížila zaujímavý život tejto významnej osobnosti. Deti so záujmom počúvali citlivé spomienky vnučky a starého otca, ktoré im umožnili lepšie pochopiť životný príbeh tohto detvianskeho rodáka.

Read More