OZNAM

Vážení rodičia a návštevníci školy! Z dôvodu zložitej dopravnej situácie pred školou v čase ranného príchodu detí na vyučovanie (cca. 7:00 – 7:45 hod) a vzniku viacerých kolízií s autami pred školou, v záujme bezpečnosti prichádzajúcich detí, Vás chceme požiadať, aby ste ráno nevchádzali do ulice pred školou a pomohli tak predísť prípadnej vážnejšej kolízii. Rešpektovanie zákazu vjazdu do školského areálu považujeme…

Read More

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

Dňa 13. septembra 2019 sa deviataci vybrali na Pustý hrad pri Zvolene.  Slnečné počasie a históriou dýchajúci hradný komplex vytvorili ideálne podmienky na nádherné panoramatické výhľady na Zvolenskú kotlinu a okolité pohoria. Radi sa sem opäť vrátime!

Read More

Škola volá

Slávnostné otvorenie školského roka sa začína dňa 2. septembra 2019 (pondelok).  V tento deň sú žiaci v škole do 9:30 hod, v školskej jedálni sa nevarí, ale ŠKD funguje. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019 (utorok). Tešíme sa na vás.

Read More

Deň rodiny a Deň matiek

Dňa 15.5.2019 sme zrealizovali tematické ráno venované medzinárodnému DŇU RODINY. Vo viacerých triedach pokračovali vzdelávacie aktivity aj počas celého dňa. Pozrite si vydarené fotografie z tejto zmysluplnej akcie. Ďakujeme žiakom aj rodičom za spoluprácu. Deň rodiny   Deň matiek

Read More

Príbeh môjho mena

Aj v tomto školskom roku sme zrealizovali medzipredmetový projekt Príbeh môjho mena. Žiaci 8. ročníkov svoje aktivity ukončili zážitkovým krstom svojich kníh, pri príprave ktorého si rozvíjali hlavne životné zručnosti organizácie a plánovania. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Read More

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu v Detve CESTA POZNANIA. Tento príspevok Vás nestojí nič, pretože daň by ste inak odviedli…

Read More