Vážení rodičia, vzhľadom k tomu, že sa v súčasnej situácií nastavujú a aktualizujú podmienky nástupu detí do škôl, Vás týmto žiadame, aby ste pravidelne sledovali portál Edupage, kde sú zasielané aktuálne informácie alebo hlasovacie ankety. Vedenie školy.

Leave a Comment