2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie pri Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu v Detve CESTA POZNANIA. Tento príspevok Vás nestojí nič, pretože daň by ste inak odviedli…

Read More

Oznam

Vážení rodičia, vzhľadom k tomu, že sa v súčasnej situácií nastavujú a aktualizujú podmienky nástupu detí do škôl, Vás týmto žiadame, aby ste pravidelne sledovali portál Edupage, kde sú zasielané aktuálne informácie alebo hlasovacie ankety. Vedenie školy.

Read More