Na základe rozhodnutia ministra školstva je možné od 11.1. do 15.1. prevádzkovať školský klub pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.
Prevádzka školského klubu je plánovaná v čase od 7.00 h do 16.00 h za podmienky, že rodič sa preukáže výsledkom negatívneho testu nie starším ako 7 dní. Prihlasovanie detí do ŠKD je cez hlasovanie na našej stránke edupage: https://zsthurzu.edupage.org

Leave a Comment