Od utorka 13. 10. 2020 bude ŠKD fungovať od 6.30 h. do 16.00 h. Deti budú tráviť tento čas vo svojich triedach – spájať sa nesmú (musia mať na tvárach rúška). Pokiaľ je to možné,  príďte si pre svoje dieťa do klubu aj skôr. Za pochopenie ďakujeme.

Leave a Comment