Vážení rodičia!
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu škola prerušuje vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Počas tohto obdobia nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub. Žiaci sú z obedov odhlásení automaticky. Jednotlliví vyučujúci zadajú žiakom úlohy pre samoštúdium alebo budú komunikovať so žiakmi elektronicky prostredníctvom EDUPAGE. O ďalšom vývoji Vás budeme informovať elektronicky a prostredníctvom našej webovej stránky.
vedenie školy

Leave a Comment