Videá k prevencii pre naše deti

    AKO SA SPRÁVNE NOSÍ RÚŠKA AKO SA SPRÁVNE NOSÍ RÚŠKO 😷Aby nás rúško dobre chránilo, musíme dodržiavať aj správne zásady, ako si ho založiť a aj nosiť. Nie je to až také ťažké. Zvládli to aj kamaráti Peťko a Danko👦🧒. Inštruktáž im robila naša skvelá anesteziologička MUDr. Barbora Nedomová PhD., pozn. : Chlapci…

Read More

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia! Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu škola prerušuje vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Počas tohto obdobia nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub. Žiaci sú z obedov odhlásení automaticky. Jednotlliví vyučujúci zadajú žiakom úlohy pre samoštúdium alebo budú komunikovať so žiakmi elektronicky…

Read More