Vďaka spoločnosti JA Slovensko sme na našej škole mohli byť súčasťou projektu Základy Podnikania.

Projekt bol určený pre žiakov piateho a šiesteho ročníka.

Od spoločnosti nám boli pridelení konzultanti – bývalí žiaci našej školy Marek Strelec a Denisa Šulcová.  S ich dovolením  by sme ich chceli citovať:

„Na začiatku projektu sme nevedeli do čoho ideme a vstúpili sme do toho s veľkými obavami, ale aj  očakávaniami. Hneď po prvých lekciách sme zistili, že nás to baví, ale je to aj veľmi ťažké. Aj keď sme to nie vždy zvládali šikovní žiaci nás vždy nabili svojou pozitívnou energiou a záujmom o nové vedomosti. Bolo nám cťou a potešením mať možnosť stretávať sa s takými múdrymi žiakmi. Ich vedomosti boli na vysokej úrovni a odpovede na naše otázky nás neraz zaskočili. Aj keď sa žiaci učili témy, s ktorými sa nikdy predtým nestretli ,vždy sa snažili vydať zo seba maximum. Najväčšia radosť  bola pri aktivitách. Žiaci pri práci v skupinách na plno využili svoju kreativitu a schopnosti. Často krát sme sa veľmi dobre zasmiali a zabavili, ale sa od nich niečo aj naučili.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Základnej škole Júliusa Juraja Thurzu za vloženú dôveru a poskytnutú možnosť naučiť niečo žiakov, ale aj možnosť pre nás, rozvíjať sa do ďalšej etapy života. Osobná vďaka patrí pánovi riaditeľovi Ilavskému a pani zástupkyni Kyseľovej  za poskytnutú dôveru a ochotu byť nám oporou počas celého projektu.

Základnej škole prajeme do ďalších rokov veľa úspešných študentov a veľa zaujímavých projektov.  “

Leave a Comment