Súkromné centrum voľného času  Detva  v spolupráci  s DK  A. Sládkoviča, ZŠ a Mestom Detva  uskutočnilo dňa 5.12.2019 v DK A. Sládkoviča v Detve kultúrne podujatie  pod názvom: „Detva má talent.“

Na podujatí sa predstavili detské talenty v 3 rôznych kategóriách : spev, tanec  a hra na hudobný nástroj. Ich výkony hodnotila odborná porota.

Žiaci súťažili v 2 kategóriách :

1 stupeň :

  • miesto : Hanka Budínska a Karolína Buzáková – ZŠ J.J. Thurzu
  • miesto : DFS Ratolesť z 1 ZŠ Kukučínova Detva
  • miesto : René Matrtaj zo ZŠ Obrancov Mieru Detva a Tomáš Pinka a Samuel Kemláge zo ZŠ s MŠ A. Vagača Detva

2 stupeň :

  • miesto : Nina Rapčanová zo ZŠ s MŠ A. Vagača Detva a Lukáš Jurík zo ZŠ J.J. Thurzu Detva
  • Miesto : Alexandra Ostrihoňová zo ZŠ Obrancov Mieru Detva
  • Miesto : Natália Výbošťoková zo ZŠ s MŠ A. Vagača Detva a Sofia Červenková z 1 ZŠ Kukučínova Detva

 

Všetky deti za vynikajúce vystúpenie dostali diplomy, vecné ceny a sladkosti.

Podpoľanie patrí medzi folklórne najživšie a najbohatšie regióny Slovenska. Tanec, zvuky huslí, fujár a píšťal, spev, zvyky a tradície na Podpoľaní nevyhynuli, o čom svedčí aj mnoho tanečných a  speváckych podujatí, ktoré sa v priebehu roka v Detve konajú. Hudba, to sú slová vychádzajúce z nášho srdca. Je to niečo krásne, čo stále ovplyvňuje náš život. Hudba nás oslobodzuje od stresu, napätia a prináša nám lásku, pokoj, a relax.

Projekt finančne podporilo Mesto Detva

V Detve : 5.12.2019                          Text, foto : Mgr. Mária Lešáneková

Leave a Comment