V mesiaci november pozývame rodičov a priateľov našej školy na výstavu prác žiakov štvrtého ročníka, ktorí v rodinách za pomoci svojich najbližších vyrábali Noemové archy. Tento ročníkový projekt je o spolupráci v rodine, o radosti so spoločného úsilia a už tradične sa z neho teší celá škola.

Leave a Comment