Vážení rodičia a návštevníci školy!

Z dôvodu zložitej dopravnej situácie pred školou v čase ranného príchodu detí na vyučovanie (cca. 7:00 – 7:45 hod) a vzniku viacerých kolízií s autami pred školou, v záujme bezpečnosti prichádzajúcich detí, Vás chceme požiadať, aby ste ráno nevchádzali do ulice pred školou a pomohli tak predísť prípadnej vážnejšej kolízii.

Rešpektovanie zákazu vjazdu do školského areálu považujeme za samozrejmé okrem výnimiek, ktoré udeľuje riaditeľ školy.

Leave a Comment