Slávnostné otvorenie školského roka sa začína dňa 2. septembra 2019 (pondelok).  V tento deň sú žiaci v škole do 9:30 hod, v školskej jedálni sa nevarí, ale ŠKD funguje. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019 (utorok). Tešíme sa na vás.

Leave a Comment