Od 01.09.2019 je všeobecne záväzným  nariadením mesta Detva  číslo 4/2019 platný  príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie. Všeobecné informácie si môžete pozrieť tu.

Leave a Comment