Dňa 15.5.2019 sme zrealizovali tematické ráno venované medzinárodnému DŇU RODINY. Vo viacerých triedach pokračovali vzdelávacie aktivity aj počas celého dňa. Pozrite si vydarené fotografie z tejto zmysluplnej akcie. Ďakujeme žiakom aj rodičom za spoluprácu.

Deň rodiny

 

Deň matiek

Leave a Comment