Deň rodiny a Deň matiek

Dňa 15.5.2019 sme zrealizovali tematické ráno venované medzinárodnému DŇU RODINY. Vo viacerých triedach pokračovali vzdelávacie aktivity aj počas celého dňa. Pozrite si vydarené fotografie z tejto zmysluplnej akcie. Ďakujeme žiakom aj rodičom za spoluprácu. Deň rodiny   Deň matiek

Read More

Príbeh môjho mena

Aj v tomto školskom roku sme zrealizovali medzipredmetový projekt Príbeh môjho mena. Žiaci 8. ročníkov svoje aktivity ukončili zážitkovým krstom svojich kníh, pri príprave ktorého si rozvíjali hlavne životné zručnosti organizácie a plánovania. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Read More