V kresťanských rodinách je Veľká noc mimoriadne posvätný a dôležitý sviatok. Hlavne jedlo je veľmi bohato pripravované, keďže na Zelený štvrtok sa končí obdobie 40 dňového pôstu. Veľký piatok sa trávi v kruhu rodiny. Na Veľkonočnú nedeľu ide celá rodina do kostola. V pondelok je sviatok všetkých mužov, ktorí celý deň cestujú po návštevách a oblievajú či šibú ženské príbuzenstvo.

SCVČ Majačik v spolupráci so ZŠ J.J. Thurzu dňa 16.4.2019 pripravili pre deti zaujímavé dopoludnie, v rámci ktorého si každý žiačik na 1. stupni vytvoril krásne mramorové vajíčko. Žiaci boli veľmi šikovní a práca im išla od ruky .
Vajíčka deti zdobili mramorovou technikou. Deti si pozreli ukážky maľovania vajíčok, pod vedením p. Mgr. Márii Lešánekovej riaditeľky SCVČ a pustili sa do zdobenia.

Z veľkonočných dielní si všetky detičky odniesli krásne mramorové vlastnoručne vytvorené vajíčko .

Leave a Comment