Dňa 3. apríla 2019 sa uskutoční  celoslovenské testovanie deviatakov v učebniach biológie a fyziky – chémie s nasledovným harmonogramom:

 

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20 – 9.50 h (90 minút) – TEST z MATEMATIKY

9.50 – 9.55 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

9.55 –10.15 h (20 minút) – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10.15 – 10.25 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10.25 – 10.35 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.35 – 11.45 h (70 minút) – TEST zo SJL

11.45 – 11.50 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

Leave a Comment