Záchrana života, prevencia pred úrazmi a bezpečnosť na cestách je čím ďalej aktuálnejšia téma. Nikomu z nás by nemala byť ľahostajná, preto sa tento rok žiaci z 3.A triedy ZŠ J.J.Thurzu zapojili do projektu Záchrana som ja! Vyhlasovateľom projektu je Nadácia Allianz a Falck-nezisková organizácia. Cieľom bolo vytvoriť projekt o pomoci a bezpečnosti na cestách, a samozrejme, zaujať ním odbornú porotu. Žiaci 3.A pod vedením pani učiteľky K. Hanesovej vytvorili projekt-lekárničku plnú príbehov, obrázkov a  komiksov. Veľa detskej šikovnosti spôsobilo, že náš projekt zaujal a zaradil sa medzi 50 výherných projektov. Škola získala neoceniteľného pomocníka AED prístroj (automatický externý defibrilátor) a spolužiaci z 1. stupňa zážitkový kurz prvej pomoci. Žiaci 3.A získali okrem úžasného pocitu aj bonusovú výhru v podobe školského výletu. ZŠ J.J.Thurzu vlastní automatický externý defibrilátor ( AED je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus). V rámci otváracej doby školy je prístupný aj širokej verejnosti nášho mesta v čase od 6:00 hod. do 17:00 hod. Prístroj je umiestnený v hlavnom vestibule školy oproti školskej jedálni.

« 1 z 2 »

Leave a Comment