Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS pripravil výnimočný projekt pre deti a mládež z celého Slovenska. Aj my sme sa stali jeho súčasťou. Hovoríme o koncerte „Príbeh hudby“, ktorý bol 26. októbra 2018 prostredníctvom RTVS streamovaný do základných škôl na celom Slovensku. Na koncerte sa popri chlapčenskom zbore predstavil aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, sólisti Slávka Zámečníková (soprán), Jakub Gubka (barytón) a Marek Štrbák (organ). Dirigentom, moderátorom a autorom celého podujatia bol zbormajster Bratislavského chlapčenského zboru, Gabriel Rovňák ml. Obsahom koncertu bol prierez dejinami hudby od čias praveku až po súčasnosť.  Na koncerte zazneli ukážky z najznámejších diel svetovej klasickej hudby. Zvedaví poslucháči sa napríklad dozvedeli, ako mohla znieť praveká hudba, aký je rozdiel medzi hudbou klasicizmu a romantizmu, ako znie 40-hlasný spev, ale aj ktorú hudbu pustiť svojej láske, aby pochopila, že ju jednoznačne ľúbite. V šere stredovekého kláštora si žiaci vypočuli gregoriánsky chorál v podaní Bratislavského chlapčenského zboru a stali sa svedkami niekoľkých prekvapení. Išlo o originálny projekt svojho druhu, ktorý doteraz nebol na Slovensku realizovaný. Vďaka dostupnosti internetu, dobrému technickému vybaveniu a iniciatíve organizátorov sa mohol výnimočný, koncertný zážitok preniesť aj na našu školu.

Leave a Comment