Dňa 27.8.2018 sme sa zúčastnili vernisáže v Galérii mesta Bratislava. Vernisáž bola ukončením 7. ročníka projektu Umenie zblízka do ktorého sme sa s deťmi zapojili. Z množstva 1400 výtvarných prác z celého Slovenska bolo vybratých 37 diel a 37 škôl, ktoré boli ocenené. Projekt nie je súťažne zameraný, ale snaží sa podporovať tvorivé myslenie a zručnosti mladých ľudí i vnímanie estetických hodnôt v súčasnom obrazmi presýtenom svete. Detské interpretácie sú nainštalované v galérii vedľa originálov autorských diel. Zážitok z vernisáže a atmosféry hlavného mesta si tento rok odnášajú aj chlapci zo 7.B triedy.

Ďakujeme nielen oceneným malým umelcom, ale i všetkým tvorivým a iniciatívnym deťom, ktoré sa v projekte aktívne angažovali.

Leave a Comment