Všetci si uvedomujeme, aké dôležité sú vzájomné vzťahy detí, to ako k sebe navzájom pristupujú. Rovnako dôležitá je i vďačnosť. Keď vieme byť vďační, môžeme i negatívnu skúsenosť vidieť ako šancu, nie prehru. A keď sa nám niečo nepodarí, nehľadáme vinu inde, vlastne nehľadáme vinníka. Život takto zmýšľajúceho človeka nadobúda úplne iný rozmer.

Aj my sa v našej škole snažíme rozvíjať toto sociálne emočné učenie, a preto sme sa rozhodli celý mesiac tvoriť nádherné osobné pohľadnice pre dospelákov v škole. Každý sa hlboko zamýšľal komu svoju ďakovnú pohľadnicu venuje a len on sám vedel prečo. Boli to vďaky za zaujímavé vyučovacie hodiny, za úsmev, podporu či pomoc pri riešení náročných situácií.

Po prekvapujúcom prebratí tejto výnimočnej pošty chceme povedať, že aj my sme vďační za vaše deti.

« 1 z 32 »

Leave a Comment