Dňa 10. 4. 2018 našu školu navštívil účastník ZOH Andrej Segeč z Látok. Žiakom priblížil priebeh ZOH zo svojho pohľadu. Pripravil si zaujímavé prezentácie a porozprával množstvo zážitkov. Bolo to nielen o olympiáde, ale aj o športe, ktorému sa venuje. Aj toto je príklad vysokoefektívneho učenia, keď naša škola žiakom sprostredkuje zážitky reálneho sveta cez pozvaných zaujímavých hostí.

« 1 z 13 »

Leave a Comment