Vzdelávanie v 21. storočí je neľahké poslanie. Školy sa snažia reagovať na aktuálne potreby doby či spoločenské zmeny. Hľadajú ten správny koncept, prístup, ktorý pripraví ich žiakov na reálny život. Aj naša škola sa dlhodobo snaží napĺňať svoju víziu a vytvárať bezpečné a zmysluplné prostredie pre naše deti. Celý náš kolektív sa neustále vzdeláva, aby mohol čo najkvalitnejšie využívať fakty z biológie učenia a rešpektujúcej komunikácie priamo v procese. Práve našu komplexnú starostlivosť o kvalitu vlastnej činnosti ocenila aj nadácia Pontis v rámci projektu Generácia 3. Projekt Učme sa efektívne a s rešpektom postúpil v konkurencii 68 projektov medzi 15 finalistov. Aj tento malý úspech je pre nás novým impulzom, že naša loď pláva správnym smerom.

Ďakujeme za vašu podporu!

https://www.generacia30.sk/pozname-finalistov-ceny-generacia-30-za-rok-2018

Leave a Comment