Dňa 20. 3. 2018 sa v našej škole uskutočnila prednáška „Ukážky prvej pomoci“, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž. Žiaci  videli názorné ukážky prvej pomoci pri rôznych úrazoch ako sú zlomeniny, krvácanie, popáleniny, bezvedomie, šok, zástava dýchania.

Leave a Comment