Učme sa efektívne a s rešpektom

Vzdelávanie v 21. storočí je neľahké poslanie. Školy sa snažia reagovať na aktuálne potreby doby či spoločenské zmeny. Hľadajú ten správny koncept, prístup, ktorý pripraví ich žiakov na reálny život. Aj naša škola sa dlhodobo snaží napĺňať svoju víziu a vytvárať bezpečné a zmysluplné prostredie pre naše deti. Celý náš kolektív sa neustále vzdeláva, aby…

Read More

Veľká noc v našom meste

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Na ZŠ J. J. Thurzu  dňa 28. marca si žiaci pripomenuli blížiacu sa Veľkú noc maľovaním a zdobením vajíčok. Zdobenie vajíčok bolo a pre niektorých ľudí dodnes je, organickou súčasťou jarného zvykoslovia. Kraslice boli hlboko zakotvené…

Read More

Prednáška

Dňa 20. 3. 2018 sa v našej škole uskutočnila prednáška „Ukážky prvej pomoci“, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž. Žiaci  videli názorné ukážky prvej pomoci pri rôznych úrazoch ako sú zlomeniny, krvácanie, popáleniny, bezvedomie, šok, zástava dýchania.

Read More