Exkurzia v bábkarskom múzeu

Dňa 26.4.2018 sme so žiakmi 5. ročníka navštívili Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň. Mali sme možnosť oboznámiť sa s históriou bábkového divadelníctva, priblížiť si a zaspomínať na hračky z minulosti v rámci expozícií História a súčasnosť bábkového divadelníctva a Hračky na Slovensku v 20. storočí. Súčasťou dňa stráveného na hrade Modrý Kameň boli aj tvorivé dielne, na ktorých…

Read More

Deň Zeme

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba…

Read More

Deň narcisov

Dňa 13. 4. 2018 máme Deň narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine. Je to projekt, vďaka ktorému rok čo rok pomáhame ľuďom bojujúcim so zákernou chorobou. Určite sa mnohí z vás stretli s človekom, ktorý má rakovinu. Často sú to ľudia s nízkym príjmom, a preto potrebujú pomoc, aby ľahšie zvládli túto chorobu. Ďakujeme všetkým,…

Read More

Beseda s účastníkom ZOH A. Segečom

Dňa 10. 4. 2018 našu školu navštívil účastník ZOH Andrej Segeč z Látok. Žiakom priblížil priebeh ZOH zo svojho pohľadu. Pripravil si zaujímavé prezentácie a porozprával množstvo zážitkov. Bolo to nielen o olympiáde, ale aj o športe, ktorému sa venuje. Aj toto je príklad vysokoefektívneho učenia, keď naša škola žiakom sprostredkuje zážitky reálneho sveta cez…

Read More

Učme sa efektívne a s rešpektom

Vzdelávanie v 21. storočí je neľahké poslanie. Školy sa snažia reagovať na aktuálne potreby doby či spoločenské zmeny. Hľadajú ten správny koncept, prístup, ktorý pripraví ich žiakov na reálny život. Aj naša škola sa dlhodobo snaží napĺňať svoju víziu a vytvárať bezpečné a zmysluplné prostredie pre naše deti. Celý náš kolektív sa neustále vzdeláva, aby…

Read More

Veľká noc v našom meste

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Na ZŠ J. J. Thurzu  dňa 28. marca si žiaci pripomenuli blížiacu sa Veľkú noc maľovaním a zdobením vajíčok. Zdobenie vajíčok bolo a pre niektorých ľudí dodnes je, organickou súčasťou jarného zvykoslovia. Kraslice boli hlboko zakotvené…

Read More

Prednáška

Dňa 20. 3. 2018 sa v našej škole uskutočnila prednáška „Ukážky prvej pomoci“, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž. Žiaci  videli názorné ukážky prvej pomoci pri rôznych úrazoch ako sú zlomeniny, krvácanie, popáleniny, bezvedomie, šok, zástava dýchania.

Read More