V posledných mesiacoch vynaložili žiaci 5. ročníkov veľké úsilie pri tvorbe divadelných maňušiek. Pri ich vznikaní využili svoju iniciatívu, nápaditosť i tvorivosť. Na hodinách technickej výchovy sa naučili nielen to, ako vystrihnúť z látky šaty, ale i ako šikovne pracovať s ihlou a niťou. Strihali, šili, priliepali, používali rôznorodé materiály. V ďalšej fáze dostali neznáme bábky svoje meno a identitu, ktorú žiaci využili na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Bábky ožili prostredníctvom divadelného predstavenia, ktoré cestou spolupráce a priateľstva úžasne naplánovali a zrealizovali. Zrazu sa začal odvíjať príbeh, ktorého scenáristami, bábkohercami i režisérmi boli deti samotné. Prepojenie viacerých predmetov prinieslo na vyučovacie hodiny veľa radosti a vnútornej motivácie.

V budúcnosti by sme radi so žiakmi navštívili Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň či Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. Aj tieto aktivity nám pomôžu naplniť komplexnosť projektového vyučovania, ktoré prináša do edukácie zážitok a zmysluplnosť.

« 1 z 44 »

Leave a Comment