Svet divadelných bábok

V posledných mesiacoch vynaložili žiaci 5. ročníkov veľké úsilie pri tvorbe divadelných maňušiek. Pri ich vznikaní využili svoju iniciatívu, nápaditosť i tvorivosť. Na hodinách technickej výchovy sa naučili nielen to, ako vystrihnúť z látky šaty, ale i ako šikovne pracovať s ihlou a niťou. Strihali, šili, priliepali, používali rôznorodé materiály. V ďalšej fáze dostali neznáme bábky svoje meno a identitu, ktorú žiaci využili…

Read More

Deň plný výstav

Dňa 15.3.2018 sme zažili deň plný výstav a dobrodružstiev. Vycestovali sme do Košíc, aby sme nabrali motiváciu a inšpiráciu do ďalších dní v škole. Veď práve zážitky skutočného sveta nám prinášajú nový pohľad na svet okolo nás a rozširujú obzor nielen nám, ale aj našim deťom . Košice nás síce  privítali daždivým počasím, no nás to neodradilo. Košický Kulturpark…

Read More