Dňa 29. januára 2018 sa počas hodiny výtvarnej výchovy uskutočnil slávnostný krst knihy: Príbeh môjho mena. Krst bol ukončením niekoľkomesačného projektu, ktorý niesol rovnaký názov ako kniha. Žiaci 6. B triedy zažili na hodinách NAV, ETV a VYV viaceré aktivity, ktorých výsledným produktom sa stala nádherná autorská kniha. Deti počas projektu zisťovali pôvod svojich mien, lepšie sa navzájom spoznávali a pripomenuli si i to, že slová je potrebné používať s rozvahou. Zaujímavé boli i informácie o tom, ako kniha vzniká a čo všetko je potrebné pri jej príprave. To, že si krst knihy žiaci nielen prežili, ale i pripravili, upevnilo ich celoživotnú zručnosť organizácie a plánovania. Samotná záverečná aktivita im zas priniesla zážitok z reálneho sveta, ako jeden z prvkov vysokoefektívneho učenia, ktoré naša škola zámerne v škole aplikuje.
Ďakujeme deťom za aktivitu a nadšenie pri tvorbe projektu.

Leave a Comment