Dňa 13. decembra 2017 sme si v škole pripomenuli tradíciu Svätej Lucie. Dievčatá prezlečené za biele Lucie s husími perami vítali prichádzajúcich pri vstupe do školy. Piataci zas pekným vinšom oslovovali rodičov a srdečne im rozdávali vianočné pozdravy. Všetky vianočné pozdravy vyrobili naše úžasné deti na hodine výtvarnej výchovy. Spoločnými silami sa im podarilo vytvoriť až 281 kusov, ktorými potešili všetkých zamestnancov školy. Celý sprievod prešiel školou a poprial krásne sviatky.

„Tam kde prinášaš úsmev a radosť do života, robíš najkrajšiu vec na svete.“

Leave a Comment