Dnešný Mikulášsky deň sme začali sladkým privítaním už pri vchode do školy. Čarovní anjeli, dobrý Mikuláš a veselí čerti porozdávali balíčky do všetkých tried a spríjemnili deň aj v Domove dôchodcov aj Domove sociálnych služieb v Piešti. Radi by sme týmto poďakovali našim šikovným deviatakom, ktorí pre nich napiekli vianočné medovníčky a odvážnym piatačkam, ktoré im krásne zaspievali.
„Ak naozaj túžite po tom, aby ste konali dobro, netreba čakať, kým na to budete mať peniaze, môžete začať hneď, v tomto momente a na tomto mieste.“     James Allen

Leave a Comment