Dňa 22.11.2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka v triedach 8.B, 5.B, 6.A a PC 4 (1. poschodie). Povolenou pomôckou pre žiakov je iba modré pero (nie atramentové alebo gélové). Po skončení testovania žiaci pokračujú v riadnom vyučovaní podľa rozvrhu.

 Časový harmonogram:

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20 – 9.20 h (60 minút) – TEST z MATEMATIKY

9.20 – 9.25 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

9.25 – 9.45 h (20 minút) – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

9.45 – 9.55 h (10 minút) –úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9.55 – 10.05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.05 – 11.05 h (60 minút) – TEST zo SJL

11.05 – 11.10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

Leave a Comment