26. september nebol na našej škole celkom obyčajným dňom. Vďaka pripraveným aktivitám, ktorými nás sprevádzali ôsmaci, sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Z učební sa ozývali rozmanité zvuky a jazyky – tí odvážnejší spievali a tancovali, múdre hlavičky si všeobecné vedomosti o Európe otestovali pri práci s mapou. Aj tento rok sme sa znova presvedčili o tom, že známe príslovie – Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. –  je spoľahlivým kľúčom k spoznávaniu iných kultúr a uzatváraniu nových priateľstiev.

Leave a Comment