Súkromné centrum voľného času Majačik zorganizovalo pre základné školy v našom regióne Detva vedomostnú súťaž EUROKVÍZ.  Dobrou motiváciou pre žiakov bola prvá cena 3-dňový zájazd do Štrasburgu spojený s návštevou Európskeho parlamentu. Túto hlavnú cenu sponzoroval poslanec Európskeho parlamentu Ing. Ivan Štefanec.

Samotná súťaž pozostávala z vedomostného testu a prezentácie štátu, ktorý bol každej zúčastnenej škole pridelený. Súťažili dvojčlenné družstvá, ktoré na súťaž pripravovali pedagógovia. Zo šiestich škôl preukázali najlepšie vedomosti a prípravu na súťaž žiaci našej školy Jakub Solin a Martin Nôta. Získali prvé miesto a v dňoch 10. až 13. septembra 2017 si naplno užili a vychutnali svoje víťazstvo na výlete v Štrasburgu.

S pamiatkami a históriou mesta sme sa zoznámili  počas plavby po rieke Rýn.

Po spoločnom obede vo francúzskom štýle sme navštívili katedrálu Notre Dame. Z veže katedrály sme mali celé mesto ako na dlani. V utorok 12. septembra sme navštívili aj Európsky parlament. V besede s pánom Štefancom sme sa zoznámili s činnosťou parlamentu. Zvedavým študentom odpovedal v diskusii aj na aktuálne problémy a zaujímavé otázky.

Touto cestou  by sme sa chceli zároveň poďakovať všetkým zainteresovaným, lebo samotný pobyt bol pre nás nielen poučný, ale aj zaujímavý a obohacujúci. Naše poďakovanie posielame pánovi Štefancovi, Súkromnému centru voľného času Majačik a organizátorovi pánovi Pavlovovi.

Mgr. Jana Kuzárová, Základná škola Júliusa Juraja Thurzu  Detva

Leave a Comment